Hoger partnerem kampanii informacyjnej Unii Europejskiej ?Substancje niebezpieczne pod kontrolą?

Podniesienie świadomości pracodawców i pracowników w zakresie ograniczania zagrożeń w miejscu pracy, a także informowanie o ryzyku związanym z substancjami niebezpiecznymi i o środkach ochronnych ? to przesłania kampanii informacyjnej prowadzonej przez Unię Europejską w latach 2018-2019 pt. ?Substancje niebezpieczne pod kontrolą?. Hoger został jednym z jej oficjalnych partnerów w Polsce.

Unijna kampania ?Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą? na lata 2018?2019 rozpoczęła się oficjalnie 24 kwietnia 2018 roku. Jej inicjatorem jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Na poziomie krajów członkowskich koordynowana jest przez krajowe punkty centralne EU?OSHA ? w Polsce przez Centralny Instytut Ochrony Pracy ? Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB).

Cieszymy się, że taka kampania jest realizowana, ponieważ widzimy dużą potrzebę promocji wiedzy i technik właściwego zarządzania substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy w Polsce. W wielu branżach i firmach, głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, świadomość jest po prostu niska lub nawet żadna ? mówi Paweł Boratyński, dyrektor ds. technologii w Hoger.

Cele unijnej kampanii są zbieżne z misją marki Hoger, która produkuje sprzęt ochronny ? komory rękawicowe. Skutecznie odseparowują one niebezpieczne substancje od człowieka podczas wykonywania różnych prac w laboratoriach badawczo-rozwojowych, farmaceutycznych i biochemicznych, a także podczas pracy z mikroorganizmami, substancjami patogennymi, materiałem radiochemicznym oraz chemicznym kancerogennym.

Od lat zajmujemy się na nanomateriałami i wiemy, że choć nanocząstki niosą ze sobą szerokie możliwości aplikacyjne, mogą niszczyć komórki organizmu poprzez uszkadzanie błony komórkowej, kumulować się w organach wewnętrznych i zmieniać procesy wewnętrzne ? mówi Krzysztof Skupień, dyrektor zarządzający marki Hoger, która wyrosła na doświadczeniach firmy 3D-nano. ? Wielu pracodawców nie zdaje sobie z tego zupełnie sprawy, a następstwa zetknięcia z tego typu substancjami mogą być różne. Co najgorsze ? dziś jeszcze niestety trudno je zdefiniować.

Według raportu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU OSHA) nanomateriały i nanotechnologie są postrzegane jako jedno z głównych nowych zagrożeń dla zdrowia pracowników.*

Należy mieć też świadomość, że liczba pracujących narażonych na nanocząstki jest o wiele większa aniżeli tylko zatrudnionych przy produkcji nanomateriałów. Mogą one być uwalniane jako produkt uboczny w wielu procesach przemysłowych, takich jak obróbka termiczna oraz obróbka mechaniczna ? dodaje Paweł Boratyński.

Według danych GUS w 2016 r. działalność nanotechnologiczną prowadziło 107 przedsiębiorstw, tj. o 5,9% więcej niż w rok wcześniej; w dziedzinie nanotechnologii pracowało 3910 osób, z czego w przedsiębiorstwach ? 1433 osoby; w działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie nanotechnologii zaangażowanych było 3017 osób. W 2016 r., podobnie jak w latach poprzednich, dominującym obszarem w dziedzinie nanotechnologii były nanomateriały. Ten obszar zastosowania wskazało o 3,8% więcej przedsiębiorstw niż w 2015 r.

Nasze komory przeznaczone są dla pracowników, którzy z nanomateriałami pracują, ale nie tylko. Sprawdzają się również w procesach przemysłowych, w których nanomateriały uwalniane są jako produkt uboczny ? podsumowuje Paweł Boratyński.

Ważnymi wydarzeniami organizowanymi w ramach kampanii będą Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (w październiku 2018 r. i 2019 r.) oraz konferencje w różnych miastach Polski (odbywające się do listopada 2019 r.). Hoger o przesłaniu kampanii opowie podczas branżowej konferencji InterNanoPoland 2018, która odbędzie się już 12-13 września w Katowicach. Krzysztof Skupień wystąpi tam z prezentacją pt. ? Bezpiecznie z niebezpiecznym. Jak chronić operatora i produkt?.

Patronat honorowy nad kampanią ?Niebezpieczne substancje pod kontrolą? w Polsce objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, patronem strategicznym jest Główny Inspektorat Sanitarny oraz Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.

Więcej informacji o problematyce kampanii i jej wydarzeniach można znaleźć na stronie kampanii: https://chemia.ciop.pl/,  a także w portalu Facebook.

* European Risk Observatory Report En 8, Expert forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and health. European Agency for Safety and Health at Work, ISSN 1830-5946, ISBN 978-92-9191-171-4,2009 

 

Close Menu