NASZ ZESPÓŁ

POZNAJ NAS

HOGERBOX Sp. z o.o.

 

Jesteśmy zespołem inżynierów specjalizujących się w zagadnieniach konstrukcyjnych, inżynierii materiałowej i automatyzacji innowacyjnych procesów przemysłowych. Nasze umiejętności i wiedzę wykorzystujemy podczas budowy urządzeń, które pomagają w pracy z nanomateriałami, substancjami wrażliwymi oraz niebezpiecznymi. Produkujemy komory rękawicowe autorskiej konstrukcji, zapewniające operatorom bezpieczeństwo podczas kontaktu ze szkodliwymi związkami, izolujące wrażliwe materiały przed tlenem i wilgocią oraz chroniące środowisko pracy przed tym, co niepożądane.

Komory HOGER znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle medycznym, chemicznym i farmaceutycznym. Ich poszczególne elementy są projektowane, przygotowywane i dopasowywane do siebie przez naszych specjalistów zorientowanych na spełnienie nawet najbardziej nietypowych oczekiwań klientów. Ogromną wagę przykładamy do jakości używanych materiałów począwszy od elementów ze stali nierdzewnej aż do wytrzymałych rękawic wykonanych z chemoodpornych materiałów, tym samym gwarantując wysoką jakość naszych produktów.

Co ważne – każdy projekt traktujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę podczas jego realizacji wszystkie specyficzne wymagania klienta. Oprócz standardowych produktów, projektujemy więc komory dopasowane pod każdym względem do aplikacji i indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dział konstrukcyjny

To tu prowadzone są pierwsze prace koncepcyjne, projektowane są nowe rozwiązania dopasowane do indywidualnych aplikacji naszych klientów, a kolejne, nawet najbardziej nietypowe projekty nabierają realnego kształtu. W pracy konstrukcyjnej oprócz bogatego doświadczenia i nieograniczonej wyobraźni pomagają nam nowoczesne narzędzia symulacyjne oraz projektowe.

Równolegle z tworzeniem w wirtualnej przestrzeni cyfrowych modeli komór rękawicowych, nasi klienci mogą skorzystać z zaproszenia do naszego centrum testów gdzie mają unikatową możliwość zweryfikowania teoretycznych założeń związanych z kształtem przyszłego systemu oraz realną jego obsługą, wykorzystując w tym celu fizyczną makietę. Daje ona niezastąpione doświadczenie obsługi komory rękawicowej i możliwość przetestowania założeń dotyczących jej geometrii i ergonomii pracy.

Dział Automatyki i IT

Dwiema kluczowymi cechami systemów HOGER, o które dbamy w szczególności, są funkcjonalność oraz niezawodność. Ich osiągnięcie jest zadaniem (i jednocześnie zasługą) pracowników naszego działu Automatyki i IT odpowiedzialnego m. in. za opracowywane bazowych oraz zindywidualizowanych cech funkcjonalnych komór, rozpoznanie potencjalnych sytuacji awaryjnych a także zaprojektowanie odpowiadających im systemów bezpieczeństwa. W efekcie realizacja każdego projektu wiąże się z powstaniem kompletnych systemów sterowania gwarantujących zarówno wygodne użytkowanie systemów, jak i właściwą ochronę produktu i/lub operatora.

Dbając o bezcenny czas użytkowników naszych komór ogromną wagę przykładamy również do automatyzacji procesów: zarówno czynności serwisowych, takich jak regeneracja jednostek adsorpcyjnych czy testy szczelności, jak i typowych działań operacyjnych. Drugi z wymienionych aspektów, obecnie intensywnie rozwijany przez nasz dział Automatyki i IT, realizowany jest poprzez zastosowanie programowalnego ramienia robota dostosowanego do równoległej pracy z człowiekiem. A żeby praca z naszymi komorami była jeszcze przyjemniejsza zadbaliśmy również o intuicyjny interfejs panelu sterowania okraszony estetycznymi grafikami.

Dział Marketingu i Sprzedaży

Naszym nadrzędnym celem jest zadowolenie i pełna satysfakcja klientów, o co na co dzień dbają pracownicy działu Sprzedaży. Pełniąc funkcję pośredniczącą pomiędzy naszymi inżynierami, a potencjalnymi i obecnymi klientami pomagają w przedstawieniu szerokiej gamy naszych produktów oraz w zaspokojeniu bieżących potrzeb związanych z serwisem i konserwacją komór HOGER. Dział sprzedaży stanowi wizytówkę firmy, służy naszym klientom fachową pomocą i dba aby zamawiane systemy spełniały nie tylko wymogi przyszłych użytkowników ale jednocześnie były zgodne z obowiązującymi normami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania w specjalistycznych procesach. Co więcej, bezcenne doświadczenia zdobywane podczas sprzedaży komór HOGER mają swoje przełożenie na ciągle poszerzaną znajomość potrzeb naszych klientów, co wykorzystywane jest w rozwijaniu dotychczasowych produktów oraz budowaniu marketingowego wizerunku Spółki.

NA PIERWSZYM MIEJSCU STAWIAMY BEZPIECZEŃSTWO TWOJE ORAZ TWOJEGO PROCESU

W naszej pracy nie ograniczamy się do montażu urządzeń na podstawie wcześniej przygotowanego projektu CAD. Realizacja każdego zamówienia wiąże się z wielostopniowym procesem walidacyjnym, potwierdzającym zgodność produktu z założeniami koncepcyjnymi oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. Na proces ten składają się między innymi:

  • analiza CFD (Computational Fluid Dynamics) nakierowana na określenie charakteru przepływu powietrza w komorze oraz wykluczenie obecności tzw. stref martwych – badania wykonywane z wykorzystaniem oprogramowania SolidWorks Simulations
  • pomiary integralności filtrów mające na celu potwierdzenie właściwej efektywności filtracji – badania wykonywane przy użyciu generatora aerozolu ViCount Aero oraz licznika cząstek AeroTrak 9310 zintegrowanego z dedykowanym diluterem ATI D100
  • potwierdzenie wymaganej klasy szczelności komory oraz śluz zgodnie z normą ISO 10648-2 – badania wykonywane przy użyciu niezależnych czujników ciśnienia DMP343 oraz PVM620
  • pomiary przepływów powietrza oraz ciśnienia roboczego w komorze w celu określenia właściwej wydajności systemu wentylacyjnego – badania wykonywane przy użyciu przetwornika prędkości SCHMIDT® Flow Sensor SS 20.250 oraz czujnika ciśnienia DMP343
  • pomiary bezpieczeństwa elektrycznego na zgodność z normą PN-EN 61010-1 – badania wykonywane przy użyciu miernika Metrel MI 3394 CE MultiTesterXA
  • walidacja systemów bezpieczeństwa prowadzona poprzez aktywowanie sytuacji awaryjnych oraz monitorowanie reakcji systemu sterowania
  • pomiary skuteczności dekontaminacji wnętrza komory gazowym nadtlenkiem wodoru – badania wykonywane przy użyciu generatora Cleamix VSC-20M oraz wskaźników chemicznych

A jeżeli twój proces wymaga jeszcze wyższej gwarancji bezpieczeństwa przeprowadzimy dla Ciebie zindywidualizowany proces certyfikacji na zgodność z wybranymi standardami, nadzorowany przez niezależne jednostki badawcze oraz certyfikujące.

dr inż. Krzysztof Skupień
Prezes Zarządu, współzałożyciel HogerBox Sp. z o.o.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, obronił pracę doktorską w zakresie inżynierii materiałowej nanocząstek na Politechnice Krakowskiej. Ekspert w dziedzinie nanomateriałów, współautor kilkunastu międzynarodowych publikacji naukowych i wniosków patentowych. Od 2000 roku prowadzi badania naukowe obejmujące praktyczne wykorzystanie nowoczesnych submikronowych materiałów, m.in. w fotowoltaice i elektronice drukowanej. Pracował w prestiżowych zagranicznych jednostkach badawczych takich jak niemiecki Fraunhofer Institute for Solar Energy we Freiburgu czy Industrial Technology Research Institute (ITRI) na Tajwanie. Od 2009 roku zarządza własnym biznesem na rynku wdrożeń zaawansowanych technologii. Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu HogerBox Sp. z o.o. nadzoruje bieżącą działalność przedsiębiorstwa oraz wytycza jego główne kierunki rozwoju.

dr inż. Anna Stępień
Wiceprezes Zarządu, współzałożycielka HogerBox Sp. z o.o.

Absolwentka Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej, obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w tematyce inżynierii materiałowej dla nowoczesnych technologii energetycznych. Współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Pracowała w ośrodkach naukowych, Akademii Górniczo-Hutniczej, University of Technology Beijing (Chiny) oraz Shibaura Institute of Technology (Japonia). Laureatka wielu nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz nagrody Nernsta Instytutu Energetyki. Od przeszło dwóch lat rozwija się w sektorze przemysłowym, gdzie w ramach przedsiębiorstw 3D-nano oraz HogerBox Sp. z o.o. prowadzi projekty badawcze oraz komercyjne, a także jako Wiceprezes Zarządu HogerBox Sp. z o.o. sprawuje kontrolę nad bieżącymi wyzwaniami przedsiębiorstwa.

Produkujemy komory rękawicowe autorskiej konstrukcji, które zapewniają operatorom bezpieczeństwo podczas kontaktu ze szkodliwymi związkami, izolują wrażliwe materiały przed tlenem i wilgocią oraz chronią środowisko pracy przed tym, co niepożądane.

Copyright © 2020 HOGER All rights reserved.

Close Menu