Czy można poprawić bezpieczeństwo polskich pracowników? Trwa Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

22 października rozpocznie się Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, organizowany w ramach kampanii informacyjnej ?Substancje niebezpieczne pod kontrolą?. W wielu krajach naszego kontynentu eksperci będą zastanawiać się, jak zwiększyć bezpieczeństwo w firmach, instytucjach i fabrykach. W Polsce, w Łodzi, odbędzie się konferencja ?Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o chemii?.

Raport z badania opinii pracowników fizycznych oraz umysłowo-fizycznych ?Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2016? pokazuje, że bezpieczeństwo pracy ma duże znaczenie dla Polaków. Na tyle duże, że ponad połowa przebadanych wolałaby podjąć pracę mniej płatną, ale gwarantującą wyższy poziom bezpieczeństwa.

Z drugiej strony zagrożeń w środowisku pracy wciąż przybywa. Należą do nich między innymi substancje chemiczne, które są jednym z najczęściej występujących czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. W Unii Europejskiej w powszechnym użyciu jest ich ok. 30 tysięcy. W 2016 roku w Polsce w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) szkodliwych substancji chemicznych pracowało aż 68400 pracowników.

Według badań, 38% europejskich przedsiębiorstw zgłasza obecność potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych lub biologicznych w swoich miejscach pracy. Narażenie na oddziaływanie substancji rakotwórczych w środowisku pracy skutkuje 80000 zgonów i kosztuje 2,4 mld euro każdego roku. Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) i UE substancje rakotwórcze są przyczyną większości śmiertelnych chorób zawodowych w UE.

Problemem bezpieczeństwa pracy zainteresowała się Unia Europejska, która przygotowała na lata 2018-2019 ogólnoeuropejską kampanię informacyjną ?Substancje niebezpieczne pod kontrolą?. W jej ramach już 22 października rozpoczął się Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

? Coraz więcej pracowników w Polsce jest narażonych na działanie chemikaliów w miejscach pracy. Problem ten dotyczy nie tylko dużych przedsiębiorstw i przemysłu, ale także firm świadczących usługi związane ze sprzątaniem, gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich czy służby zdrowia. Z drugiej strony, świadomość szkodliwego działania substancji chemicznych i wiedza, jak je ograniczać, są wciąż zbyt niskie. Wielu pracodawców wciąż ma problemy z właściwą identyfikacją zagrożeń chemicznych. Tymczasem ponad 70% chorób zawodowych to skutek ekspozycji zawodowej na niebezpieczne substancje chemiczne i pyły ? mówi dr Małgorzata Pośniak z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy ? Państwowego Instytutu Badawczego, który koordynuje kampanię w Polsce.

W ramach Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Łodzi 23 października odbędzie się konferencja pod tytułem ?Wszystko, co chcielibyście widzieć o chemii?. Jest ona skierowana do osób zainteresowanych problematyką oddziaływania substancji chemicznych na organizm człowieka. Prelegentami są pracownicy naukowi, specjaliści i praktycy.

Pozytywne jest to, że polscy pracodawcy i pracownicy coraz częściej sięgają po środki ochrony indywidualnej. Raport z badania opinii pracodawców ?Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2017? pokazuje, że najchętniej wybieranymi środkami stosowanymi w sektorze MSP są odzież ochronna, obuwie ochronne i rękawice. Warto jednak pamiętać, że to nie zawsze jest wystarczające, zwłaszcza w zetknięciu z nanomateriałami, mikroorganizmami, substancjami patogennymi, materiałem radiochemicznym oraz chemicznym kancerogennym. W tym przypadku lepiej zastosować specjalistyczne komory rękawicowe, przeznaczone do procesów prowadzonych w trybie ochrony operatora ? tłumaczy dr Krzysztof Skupień, dyrektor zarządzający marki Hoger, partnera kampanii ?Substancje niebezpieczne pod kontrolą?.

Patronat honorowy nad kampanią ?Niebezpieczne substancje pod kontrolą? w Polsce objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, patronem strategicznym jest Główny Inspektorat Sanitarny oraz Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.

Więcej o kampanii: https://chemia.ciop.pl/

Close Menu