Politechnika Warszawska zaufała komorom HOGER

Komora marki Hoger została zainstalowana w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT- kompleks badawczy służący prowadzeniu interdyscyplinarnych badań nad przyszłościowymi materiałami i technologiami. Głównym wymogiem naukowców z Politechniki Warszawskiej (Zamawiający) była ochrona badanych wewnątrz materiałów przed wypływem wilgoci i tlenu.  

Typ komory zastosowanej w : ochrona materiału, komora stalowa, praca w przepływie gazu obojętnego lub czystego powietrza, nadciśnienie.

Close Menu