Łódzki oddział ABB pracuje z komorą Hoger

Komora marki Hoger została zainstalowana w łódzkim oddziale firmy ABB, która jest jednym ze światowych liderów w produkcji rozwiązań dla energetyki oraz automatyki. Jej głównym zadaniem była ochrona badanych wewnątrz materiałów przed wypływem wilgoci. Jednym z większych wyzwań, jakie spółka postawiła przed dostawcami, były niestandardowe gabaryty zamawianego urządzenia.

Firma ABB poszukiwała komory o ponadstandardowych wymiarach, ponieważ potrzebowała umieścić wewnątrz własne urządzenie badawcze. Żadna z dostępnych komór na rynku nie oferowała takich możliwości.

ABB zgłosił się do nas z bardzo konkretnymi wymaganiami, którym ? jak się okazało ? nie sprostały inne firmy na rynku. Zaproponowaliśmy malowaną proszkowo, stalową komorę bez śluzy, o wymiarach oczekiwanych przez klienta i mieszczącą się w założonym budżecie. Dodatkowo nasze urządzenie osadziliśmy na mobilnym stole, dzięki czemu można je swobodnie przemieszczać ? tłumaczy Paweł Boratyński, dyrektor ds. technologii w Hoger.

Komora zainstalowana w ABB pracuje w nadciśnieniu, w atmosferze wytworzonej przez przepływ gazu obojętnego bądź sprężonego, ultraczystego powietrza. Dzięki temu technicy firmy uzyskują wewnątrz urządzenia przestrzeń o obniżonej zawartości tlenu i wilgoci lub tylko wilgoci – w zależności od potrzeb.

Praca z komorą nie jest bardzo skomplikowana. Operator umieszcza materiał do obróbki w komorze przez unoszony panel frontowy, następnie uruchamia przepływ gazu obojętnego i po uzyskaniu odpowiedniej atmosfery rozpoczyna pracę ? dodaje Paweł Boratyński.

W tak przygotowanej komorze mogą być obrabiane między innymi czułe na warunki otoczenia elementy izolacyjne transformatorów. W ich przypadku jedynie badania wykonywane w atmosferze ochronnej pozwalają uzyskiwać wiarygodne wyniki badań.

Typ komory zastosowanej w ABB: ochrona materiału, komora stalowa, praca w przepływie gazu obojętnego lub czystego powietrza, nadciśnienie.

Close Menu