3N, czyli nanotechnologia, niebezpieczeństwo, networking

Konferencja InterNanoPoland2018 przeszła do historii. Dla nas stała pod znakiem trzech liter „N”, od których zaczynają się wiodące podczas tego wydarzenia słowa: nanotechnologia, niebezpieczeństwo oraz networking.

Nanotechnologia

Nie ma wątpliwości. InterNanoPoland to miejsce, w którym każdy, kto pracuje w obszarze związanym z nanomateriałami oraz nanotechnologią, musi być – naukowiec, student, przedsiębiorca czy przedstawiciel instytucji otoczenia biznesu. Nieważne, czy wystąpi z prezentacją lub posterem, czy po prostu włączy się w dyskusje na technologiczne tematy. A podczas konferencji rozmawia się o nanotechnologii z każdej perspektywy. W tym roku organizatorzy skupili się na tematyce zastosowania nauki w przemyśle, funkcjonalizacji materiałów i ich użyteczności w medycynie, na nowościach w dziedzinach prawno-etycznych, najnowszej aparaturze badawczej oraz możliwościach rozwoju projektów badawczo-rozwojowych.

Niebezpieczeństwo (albo lepiej – tylko niestety nie na „N” – poprawa bezpieczeństwa)

Niedawno zostaliśmy partnerem kampanii informacyjnej Unii Europejskiej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Dlaczego? Ponieważ jej głównym założeniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników w zakresie ograniczania zagrożeń w miejscu pracy, a także informowanie o ryzyku związanym z substancjami niebezpiecznymi i o środkach ochronnych.

Naszym wkładem w poprawę bezpieczeństwa w branży nanotechnologii jest oferta specjalistycznych komór rękawicowych umożliwiających, w zależności od konfiguracji, ochronę operatora przed badanym materiałem lub zabezpieczenie materiału przed wpływem tlenu i wilgoci z atmosfery. Komory projektujemy i wykonujemy dopiero od roku, ale bazujemy na naszym ponad dziesięcioletnim doświadczeniu w pracach z nanomateriałami.

Cel jest jeden – maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo podczas wykonywania różnych prac w laboratoriach badawczo-rozwojowych, farmaceutycznych i biochemicznych, a także podczas pracy z mikroorganizmami, substancjami patogennymi, materiałem radiochemicznym oraz chemicznym kancerogennym.

Podczas naszej prezentacji na INP2018 zatytułowanej „Safe with the hazardous, how to protect the product and the operator” opowiedzieliśmy zgromadzonym uczestnikom właśnie o zagrożeniach płynących z pracy z nanomateriałami i najlepszych środkach ochronnych.

Networking

I to chyba największa wartość takich wydarzeń. Spotkaliśmy się z firmami i instytucjami, które już znamy, ale też nawiązaliśmy zupełnie nowe relacje, w tym ze startupami pracującymi z nanotechnologią. Co znamienne, młode pokolenia innowatorów na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo. Cieszymy się, że mogliśmy im opowiedzieć o naszej pracy i komorach rękawicowych, które mogą służyć także w ich laboratoriach, podnosząc bezpieczeństwo naukowców i całego procesu produkcji.

 

Close Menu