KOMORA HOGER W CIOP PIB

Specjalistyczna komora typu izolator z powodzeniem zainstalowana na terenie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB w Warszawie! Przy współpracy z Instytutem skastomizowano rozwiązanie, które jest częścią stanowiska do badania emisji nanoobiektów.

W tym przypadku HOGERBOX pozbawiony jest standardowych portów rękawicowych, tak aby zapewnić fizyczną barierę chroniącą operatora przed szkodliwymi cząstkami w trakcie przeprowadzania badań poprzez zastosowanie wysokiej klasy szczelności i efektywnego systemu filtracji. Wewnątrz znajduje się dostarczone przez CIOP-PIB urządzenie umożliwiające przeprowadzenie symulacji procesów niszczących (tarcie, ścieranie itp.) na testowanym materiale.

Badaniu podlegać będzie emisja nanocząstek z materiałów pokrytych warstwami funkcjonalnymi (np. tkaniny tapicerskie, lite materiały konstrukcyjne). Dostęp do wnętrza komory celem przygotowania prac badawczych będzie możliwy poprzez podniesienie frontu.

Konstrukcję komory zaprojektowano, aby spełniała wymogi i założenia procesu:

  1. Podniesienia frontu komory i umieszczenie próbki (np. tkaniny) we wbudowanym urządzeniu symulującym proces emisji nanocząstek (np. tarcie),
  2. Emisja nanoobiektów,
  3. Przekierowanie zanieczyszczonego powietrza z komory na licznik cząstek, który jest połączony szeregowo z komorą,
  4. Uruchomienie systemu wentylacji HOGERBOX, który oczyszcza wnętrze komory z pozostałych nanocząstek,
  5. Wyciągnięcie w bezpieczny sposób obiektu badanego

Cały system będzie od teraz funkcjonował w laboratorium CIOP-PIB umożliwiając prowadzenie badań profilowanych na ergonomię pracy, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników!

Close Menu