INSTALACJA 8 KOMÓR RĘKAWICOWYCH

Nasza prestiżowa realizacja z 2022 roku obejmujmuje zaprojektowanie, skonstruowanie i zainstalowanie 8 komór rękawicowych stanowiących wyposażenie samochodów DECON ratownictwa chemicznego, wyprodukowanych przez Wawrzaszek – Inżynieria Samochodów. Komory typu izolator posiadają certyfikat III klasy ochrony mikrobiologicznej i zintegrowane są z systemem dekontaminacji gazową formą nadtlenku wodoru.

Pojazdy strażackie służą do zwalczania zagrożeń CBRNE. Użytkownikami samochodów DECON są Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego Wojewódzkich Komend Państwowej Straży Pożarnej w następujących lokalizacjach:

• Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Nowej Sarzynie

• Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 6 w Warszawie

• Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 4 w Łodzi

• Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 w Gliwicach-Łabędy

• Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 6 w Poznaniu

• Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 w Szczecinie

• Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1 w Olsztynie

• Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 3 w Toruniu

Close Menu